Garantia produselor

KELME ROMANIA este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

a) corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;

b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;

d) fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator. Vânzătorul nu este răspunzător de declaraţiile publice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. (d), în oricare dintre următoarele situaţii, dacă probează că: a) nu a cunoscut şi nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declaraţiile în cauză; b) declaraţia fusese corectată la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare; c) decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influenţată de declaraţiile publice în cauză.

2.KELME ROMANIA ofera garantie de conformitate timp de o luna pentru toate produsele comercializate. In cazul produselor cu lipsa de conformitate KELME ROMANIA va ofera repararea, inlocuirea, reducerea pretului sau rambursarea contravalorii produsului.

3.KELME ROMANIA este răspunzător faţă de clientul sau pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele. În cazul lipsei conformităţii, clientul are dreptul de a solicita vânzătorului KELME ROMANIA să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs.

4. În cazul lipsei conformităţii, clientii au dreptul de a solicita KELME ROMANIA înlocuirea produsului, fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată. O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare: a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate; b) importanţa lipsei de conformitate; c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator. O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

5.Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între KELME ROMANIA şi client, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru client, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. KELME ROMANIA nu va depasi perioada de timp stabilită de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul i-a adus la cunoştinţă lipsa de conformitate a produsului.

6. Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri: a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului; b) dacă KELME ROMANIA nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă; c) dacă KELME ROMANIA nu a luat măsura reparatorie fără inconveniente semnificative pentru consumator.

7. Produsul/produsele dumneavoastra nu mai beneficiaza de garantie atunci cand: dau dovada de uzura normala in urma purtarii, de purtare si folosire excesiva sau gresita si pentru alte scopuri decat a fost gandit, au rupturi, materialul s-a decolorat sau au aparut urme de uzura in locurile cele mai folosite, procesul de spalare si intretinere specific fiecarui produs nu a fost respectat, produsele au fost tinute in conditii de umiditate sau expunere la soare.

9.Pentru acordarea garanţiei este necesară respectarea următoarelor instrucţiuni de intretinere, folosire si depozitare a produselor vestimentare si incaltaminte:

a) Intretinere: Obiectele vestimentare trebuie spălate conform instrucţiunilor de pe eticheta din interior.

b) Folosire: Evitaţi contactul produselor cu flacăra deschisa sau obiecte taioase.

c) Depozitare: Produsele trebuie depozitate in locuri ferite de soare si umiditate.